||||||

PRIVACY STATEMENT

Luxury Event hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. Wij raden u dus aan om deze Privacy Verklaring zorgvuldig door te lezen.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Indien u via deze website per e-mail vragen aan Luxury Event wordt uw naam en e-mailadres in beginsel slechts gebruikt ter beantwoording van uw vraag of opmerking. Via verschillende formulieren op deze site worden bezoekers gevraagd hun persoonlijke gegevens in te vullen. Wij gebruiken deze gegevens om de communicatie met u zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
 
Luxury Event zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw reis. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Luxury Event zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of verhuren. Luxury Event verstrekt verder tot u herleidbare gegevens niet aan derden, tenzij zij daar wettelijk toe is verplicht.
Wel gebruiken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u schriftelijk te informeren over onze activiteiten. Als u hier vragen over heeft, dan kun u contact opnemen met Luxury Event via telefoonnummer 013 - 468 61 88. Als u geen prijs stelt om iets van Luxury Event te horen of te ontvangen, meld dat schriftelijk met handtekening aan Luxury Event, Zevenheuvelenweg 2, 5048 AN Tilburg. Wij verwijderen dan zo snel mogelijk uw gegevens uit ons bestand. 

Maakt Luxury Event gebruik van cookies?
Op de deze website maken wij geen gebruik van cookies. Luxury Event houdt bij door welke hosts en met webbrowsers de website wordt bezocht. Deze gegevens worden geanalyseerd voor statistische informatie. De verkregen informatie wordt enkel gebruikt om de website te verbeteren.
 
Beveiliging van de gegevens die u aan ons verstrekt
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. Onze bedoeling is de kwaliteit en integriteit van de persoonlijke informatie te bewaken. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie zullen zo snel mogelijk worden behandeld. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.
 
Websites van derden
Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor de privacybescherming of de inhoud van deze websites.
 
Wijzigingen Privacy verklaring
De Organisatie van Luxury Event behoudt zich het recht voor ten allen tijd met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring.
 
Vragen & opmerkingen
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy verklaring van Luxury Event, dan kunt u een e-mail sturen naar info@luxuryevent.nl. In geval wijziging van onze Privacy verklaring nodig mocht zijn, dan vind u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

ENORM SUCCES

Het Luxury Event 2010 is een enrom succes geworden.

UITVERKOCHT !!

Luxury Event 2010 is uitverkocht.

Gastenlijsten

Het aantal bezoekers aan Luxury Event stijgt enorm.

Gevarieerd aanbod

Grote diversiteit van exposanten De grote diversiteit van deelnemende bedrijven, maakt een bezoek aan Luxury Event 2010 méér dan de moeite waard.

Up-date Luxury Event 2010

Luxury Event 2010 is in volle voorbereiding.


Privacy Statement  |  Disclaimer  |  Over deze site

hosted by Unique | design by Eyeworx